Birleşme ve Devralmalar

Birleşme (merger), iki veya daha fazla şirketin tek bir şirket haline gelmesidir ve şirketlerden birinin ortaklarına, ellerindeki hisse karşılığında, yeni şirketin hisse senetleri verilmektedir. Devralma (acquisition) ise bir şirketin, bir başka şirketin paylarının çoğunluğunu satın almasıdır.

3K HUKUK olarak; söz konusu konu işlem ya da tüzel ve gerçek kişiler ve varlıkları kapsamında hukuki inceleme ve değerlendirme çalışmaları yapılması, işlem öncesi ve işlem uyumu için şirket organizasyon, yönetim ve hisse yapısının gözden geçirilmesi ve gerekiyor ise değiştirilmesi, işlemler için vergilendirme ve finansman planlaması, işlem öncesi Rekabet Kurumu veya ilgili diğer özel pazarlardaki idari otorite ve bağımsız kurumlara yapılması gereken başvurular, bildirimler ve alınması gereken izinler, emanet ya da bloke hesap veya fon kuruluş ve hazırlıkları, hisse devir sözleşmelerinin ve diğer devir işlem evrakının hazırlanması, görüşülmesi ve yürürlüğe konulması, birleşme, bölünme veya satın alma öncesi ve sonrası hukuki ve bürokratik tüm işlemlerin yapılması ve işlem kapanışlarının sağlanması ve benzeri tüm konularda destek sunmaktayız.
 

İLETİŞİM
ADRES : Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Özsezen İş Merkezi No: 126 C Blok Kat 5 Şişli İstanbul
TELEFON : 0212 706 8385
Bu form üzerinden bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz taleplerinize cevap verebilmemiz ve söz konusu taleplerinize ilişkin sizlerle iletişime geçmemizi sağlamak amacıyla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında işlenecek, gerekirse bu amaç ile 3. kişiler aktarılacak ve şikayetinizin çözümlenmesinin ardından mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.” Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınıza ve hak taleplerinize ilişkin detaylı bilgi için “Gizlilik Metni” ile “Aydınlatma Metni’ni” inceleyebilirsiniz.